Jij & Aflas

Wat kun je doen….

   …als Alumnus/Alumna:  

Zodra je bent afgestudeerd van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences zul je merken dat je medestudenten uit het oog verliest. AFLAS organiseert meerdere activiteiten per jaar om alumni bij elkaar te brengen. Hier kunnen ideeën worden gedeeld, samenwerkingsverbanden worden gestart en vriendschappen worden (her)ontdekt.

Ook is er één keer per jaar een activiteit met LAS-studenten en alumni. Jouw kennis en kunde in het werkende leven kan hen helpen zich te oriënteren op waar zij later hun brood mee willen verdienen of om nu al een netwerk op te bouwen.

Als alumnus/alumna kan je ook vriend worden. Het één sluit het ander niet uit. Je bent al vriend voor 8 euro per jaar.

Het is mogelijk om contact op te nemen wanneer je een werkwijze / middel / talent dat het LAS-netwerk kan helpen of omdat je met iemand uit het LAS-netwerk in contact wil komen of een vraag aan ons hebt.

Een vraag of aanbod kan zijn:

o   Ik zoek een alumnus/alumna die werkt in de sector…

o   Ik zoek een student die me kan helpen bij…

o   Ik heb ideeën over hoe LAS onder een breder publiek onder de aandacht kan worden gebracht.

o   Ik wil jullie helpen bij één van jullie activiteiten.

o   Ik heb een initiatief en zoek daarvoor enthousiaste LAS-studenten of alumni.


   …als Vriend van:  

U bent al vriend; wat goed! Wij zijn zeer blij dat u ons steunt.

U bent welkom op de activiteiten die we organiseren. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen wanneer u een werkwijze / middel / talent hebt dat het LAS-netwerk kan helpen of omdat u met iemand uit het LAS-netwerk in contact wilt komen of een vraag aan ons hebt.

Een vraag of aanbod kan zijn:

o   Ik zoek een alumnus/alumna die werkt in de sector……

o   Ik zoek een student die me kan helpen bij…….

o   Ik heb ideeën over hoe LAS onder een breder publiek onder de aandacht kan worden gebracht.

o   Ik wil jullie helpen bij één van jullie activiteiten.

o   Ik heb een initiatief en zoek daarvoor enthousiaste LAS-studenten of alumni. 


   …als LAS-student:  

Eén keer per jaar organiseren we een evenement waar we LASsers en LAS-alumni bij elkaar brengen. Uiteraard ben je hier als LAS-student welkom. Hier zullen we bespreken hoe het is om in loondienst te zijn, een eigen bedrijf op te richten, werkzoekend te zijn of het academische pad te volgen. Kruisbestuiving en van elkaar leren zullen centraal staan.

Je kunt ook contact met ons opnemen omdat je een werkwijze / middel / talent hebt dat het LAS-netwerk kan helpen of omdat je met iemand uit het LAS-netwerk in contact wilt komen of een vraag aan ons hebt.

o   Ik zoek een alumnus/alumna die me meer kan vertellen over werken na LAS (en bijvoorbeeld met een specifieke hoofdrichting).

o   Ik heb ideeën over hoe LAS onder een breder publiek onder de aandacht kan worden gebracht.

o   Ik wil jullie helpen bij één van jullie activiteiten.

o   Ik heb een initiatief en zoek daarvoor enthousiaste alumni. 


   …als Ouder van een LAS-student of Alumnus/Alumna:  

Jaarlijks wordt er een ouderdag georganiseerd door de Ouderdagcommissie van Atlas. AFLAS zal ook aanwezig zijn op de ouderdag voor vragen.

U kunt AFLAS steunen door vriend te worden via: (deze link). U bent al vriend voor 8 euro per jaar.

Ook kunt u contact opnemen met ons wanneer u een werkwijze / middel / talent hebt dat het LAS-netwerk kan helpen of omdat u met iemand uit het LAS-netwerk in contact wil komen of een vraag aan ons hebt.

Een vraag of aanbod kan zijn:

o   Ik zoek een student die me kan helpen bij…….

o   Ik heb ideeën over hoe LAS onder een breder publiek onder de aandacht kan worden gebracht.

o   Ik wil meer weten over wat jullie doen als AFLAS.

o   Ik heb een initiatief en zoek daarvoor enthousiaste LAS-studenten of alumni.