LAS-student

…als LAS-student:

  • Eén keer per jaar organiseren we een evenement waar we LASsers en LAS-alumni bij elkaar brengen. Om te bespreken hoe het is om in loondienst te zijn, een eigen bedrijf op te richten, werkzoekend te zijn of het academische pad te volgen. Dit kan je bezoeken! Kruisbestuiving en van elkaar leren zullen centraal staan.
  • Contact opnemen met ons omdat je een werkwijze / middel / talent hebt dat het LAS-netwerk kan helpen of omdat je met iemand uit het LAS-netwerk in contact wil komen of een vraag aan ons hebt.

o   Ik zoek een alumnus die me meer kan vertellen over werken na LAS (en bijvoorbeeld met een specifieke hoofdrichting).

o   Ik heb ideeën over hoe LAS onder een breder publiek onder de aandacht kan worden gebracht.

o   Ik wil jullie helpen bij één van jullie activiteiten.

o   Ik heb een initiatief en zoek daarvoor enthousiaste alumni.