Over Aflas

Met het vijfjarig bestaan van de bachelor Liberal Arts & Sciences groeide  de noodzaak voor een doeltreffend alumni beleid.
Niet alleen voor de opleidingsorganisatie, maar ook voor studievereniging Atlas en de potentiële LASsers is het van belang dat we de alumni niet uit het oog verliezen. Om dit te realiseren is de stichting AFLAS in het leven roepen: Alumni & Friends of Liberal Arts & Sciences.De doelstelling van de stichting zijn als volgt geformuleerd:

Sociaal Platform
Ten eerste willen we de alumni binden aan de opleiding, waardoor er een sociaal platform ontstaat waar studenten, alumni, atlas en de opleiding komen. Zowel contact tussen alumni onderling als tussen alumni en studenten, atlas en de opleiding is erg waardevol, het geheel is immers meer dan de som der delen. Lezingen, symposia of sociale activiteiten zullen deze groepen samen brengen, terwijl een reünie-borrel ervoor zorgt dat oud-lassers elkaar niet uit het oog verliezen. Daarnaast zullen we de alumni op de hoogte houden van wat er in de studie en de opleiding gebeurt, door middel van een nieuwsbrief van de stichting en de LASpost van de studievereniging Atlas. Alumni zal op geschikte momenten de gelegenheid gegeven worden om hun leven na LAS toe te lichten.

Leven na LAS
Niet alleen voor de opleidingsorganisatie zelf, maar ook voor studievereniging Atlas en de potentiële LASsers is het belangrijk dat er in kaart gebracht gaat worden waar de alumni terechtkomen met hun bachelordiploma van de eigenzinnige opleiding Liberal Arts & Sciences. De statistieken zijn een belangrijk onderdeel van de stichting. Jaarlijks zal er een enquête gehouden worden onder de alumni over wat zij zijn gaan doen na hun bachelor Liberal Arts & Sciences, een master, onderzoeksmaster of academische master, aan de Universiteit Utrecht of een andere universiteit in binnen- of buitenland en waar zij vervolgens terecht komen op de arbeidsmarkt, in welke sector, wat voor positie. Ook zullen we terugkoppelen naar de bachelor en vragen of zij zich op in hun vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt juist beperkt of verrijkt voelen met hun Liberal Arts & Sciences diploma en waar dit precies aan ligt.

LAS, een ‘te goed bewaard geheim’
Een derde doel van de stichting is om de opleiding Liberal Arts & Sciences met haar bijzondere opzet en eigenzinnige karakter bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Frits van Oostrom merkte tijdens de eerste lustrum-week op dat LAS een ‘te goed bewaard geheim’ is. Binnen onze eigen universiteit weet niet iedereen van ons bestaan af en er buiten zijn er nog steeds maar weinig mensen met LAS bekend. Door een actief alumni beleid zal de professionele uitstraling naar buiten toenemen en groeien.

Professionaliteit, kwaliteit, continuïteit:
LASer ben je voor het leven en het leven stopt niet zodra je je bachelordiploma op zak hebt. Veel kennis en expertise van Alumni verdwijnt uit onze community of learning zodra het diploma binnen is. Om te voorkomen dat keer op keer het wiel uitgevonden gaat worden is het mogelijk dat AFLAS advies geeft aan LASsers, Atlas en de opleiding. Bovendien zullen de giften van “de vrienden van LAS” in het AFLAS Fonds terechtkomen. Hiermee kan professionaliteit, kwaliteit en continuïteit van onze community of learning worden gestimuleerd en bevorderd.

 

Stichting AFLAS
Alumni & Friends of Liberal Arts and Sciences

www.aflas.nl – info@aflas.nl

Trans 10
3512 JK Utrecht

rekeningnummer 614725690
t.n.v. AFLAS te Utrecht

Kvk-nummer: 30285298